Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2564

ขนาด : 2747.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-03-05 04:55:59+07

pll_file_nameบทสรุปผู้บริหารรายปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561)

ขนาด : 64.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-03-05 04:54:06+07

pll_file_nameบทสรุปผู้บริหารรายไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)

ขนาด : 178.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-03-05 04:52:57+07
TOP