Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานรายปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานรายปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม 2565) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) ...

TOP