Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

20 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มีนาคม 2563
TOP