Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาการทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์หมวกพร้อมปักข้อความ อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พฤษภาคม 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

22 กันยายน 2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)

22 กันยายน 2562
TOP