Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ ๙

pll_content_description

วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

     นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอด ทรงริเริ่มและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ครอบคลุมในทุกด้าน ขยายเป็นโครงการพระราชดำริ ปัจจุบันมีมากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี

 

TOP