Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ตรวจบูรณาการด้านแรงงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name11

ขนาด : 605.39 kb
วันที่สร้าง : 14 มิ.ย. 2566

pll_file_name12

ขนาด : 640.83 kb
วันที่สร้าง : 14 มิ.ย. 2566
TOP