Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

เปิดแล้ว ! 3 แห่ง ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชา ที่ กทม. ระยอง และสงขลา

pll_content_description

                 ทางการกัมพูชาเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานกลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างและกลุ่มบัตรสีชมพูแล้วจำนวน 3 แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร ระยองและสงขลา โดยระยองและสงขลาดำเนินการร่วมกับทางการไทยในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั้งตรวจสัญชาติของทางการกัมพูชา และการตรวจลงตรา (VISA) ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและขอใบอนุญาตทำงานของทางการไทย ขณะที่กรุงเทพมหานครเมื่อตรวจสัญชาติแล้วให้กลับไปทำวีซ่า ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและขออนุญาตทำงานได้ในจังหวัดที่คนต่างด้าวทำงาน เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป</

                 ทางการกัมพูชาเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานกลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างและกลุ่มบัตรสีชมพูแล้วจำนวน 3 แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร ระยองและสงขลา โดยระยองและสงขลาดำเนินการร่วมกับทางการไทยในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั้งตรวจสัญชาติของทางการกัมพูชา และการตรวจลงตรา (VISA) ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและขอใบอนุญาตทำงานของทางการไทย ขณะที่กรุงเทพมหานครเมื่อตรวจสัญชาติแล้วให้กลับไปทำวีซ่า ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพและขออนุญาตทำงานได้ในจังหวัดที่คนต่างด้าวทำงาน เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

            นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางการกัมพูชาเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) และกลุ่มบัตรสีชมพู โดยเน้นให้บริการกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ก่อน จำนวน 3 แห่งคือ 1. กรุงเทพมหานคร ที่อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 4 เลขที่ 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 2. จังหวัดระยอง ที่ มายอง โอทอป เลขที่ 201 หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา 3. จังหวัดสงขลา ที่ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเป็นการดำเนินการของประเทศต้นทาง ขณะเดียวกันทางการไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการดำเนินการซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา โดยศูนย์ที่จังหวัดระยองและสงขลาจะมีหน่วยงานฝ่ายไทยเข้าไปดำเนินการในกระบวนการต่อเนื่องจากทางการกัมพูชาในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) มีขั้นตอนการให้บริการคือ 1. แรงงานรับการตรวจสัญชาติจากเจ้าหน้าที่ทางการกัมพูชา เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับเอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) 2. ขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  3. ขอรับการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข 4. ขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานจากกรมการจัดหางาน ส่วนศูนย์ฯกรุงเทพมหานครนั้นมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ ดังนั้นจึงไม่สามารถให้บริการแบบ OSS ได้ โดยแรงงานฯที่เข้ามาที่ศูนย์ฯ กรุงเทพฯ เมื่อได้เอกสาร TD แล้วจะต้องกลับไปตรวจลงตรา (VISA) ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และขอใบอนุญาตทำงานในจังหวัดที่แรงงานกัมพูชาทำงานอยู่ 
            นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายใน 3 ศูนย์ฯมีจำนวน 4,400 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเอกสาร TD 2,350 บาท ค่าตรวจลงตรา (VISA) 500 บาท  ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 550 บาท โดยขณะนี้มีแรงงานกัมพูชากลุ่มบัตรสีชมพูในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นี้ จำนวนกว่า 13,000 คน และกลุ่มใบจับคู่ จำนวน 200,000 คน จึงขอย้ำเตือนให้รีบมาดำเนินการตรวจสัญชาติภายในกำหนดระยะเวลาโดยด่วน โดยเฉพาะกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ เพราะหากเกินกำหนดจะไม่มีการต่ออายุอีก และหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาในรูปแบบ MOU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694
 
TOP