Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่พบสถานประกอบการ

pll_content_description

              วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

และบริษัท ไทยออซัม จำกัด เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมTO BE NUMBER ONE ตลอดจน สร้างการรับรู้

และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานฯ

โครงการกำลังใจตามพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมการทำงานให้กับผู้พ้นโทษ คืนคนดีสู่สังคม และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameS__18194520_0

ขนาด : 393.25 kb
วันที่สร้าง : 8 พ.ย. 2566
TOP