Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

pll_content_description

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล     จำนวน 5 อัตรา
2.ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่เฉพาะในเขตภูเขา(ศศช.)     จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน 1 อัตรา
สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี
ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดโทร 032-389167
TOP