Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สรจ.ราชบุรี – ตรวจเยี่ยม และติดตามสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE)

pll_content_description

                 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ติดตาม และให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด            ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameS__31252506_0

ขนาด : 323.68 kb
วันที่สร้าง : 14 พ.ค. 2567
TOP