Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ร่วมเป็นเกียรติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 256

pll_content_description

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทำงานของจังหวัดราชบุรีประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดมณีโชติ ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นธานในพิธี

        ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีได้นำภารกิจของหน่วยงานและศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

  

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameS__18866281_0

ขนาด : 450.31 kb
วันที่สร้าง : 13 พ.ย. 2566
TOP