Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ

pll_content_description

นายกรัฐมนตรี ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ จักรยานยนต์รับจ้าง ๑.๕๗ แสนคน ลดค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๒๕๐ บาท/เดือน ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์ ๓.๑๔ ล้านคน/วัน
———————————
ติดตามข่าวสารกระทรวงแรงงานผ่านทาง
เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน : www.mol.go.th
Facebook : กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Facebook : PR MOL PR MOL
YouTube channel : PR MOL
Twitter : @pr_mol2021
Tiktok : mol_labour 

ไฟล์แนบ:

pll_file_name536734

ขนาด : 203.25 kb
วันที่สร้าง : 23 มี.ค. 2565
TOP