Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567

pll_content_description

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

โดยมี นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameS__18194460_0

ขนาด : 345.66 kb
วันที่สร้าง : 8 พ.ย. 2566
TOP