Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

pll_content_description

      วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอุดม  เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
และ
แผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕, ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 254.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 22 มิ.ย. 2565
TOP