Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การประกวดผลงานชมรม To be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๔

pll_content_description

วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

          นางสุธีรา ทรงความดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด To Be Number One และให้กำลังใจชมรม To Be Number One จังหวัดราชบุรี ในการประกวดผลงานชมรมฯ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

TOP