Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

โครงการ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี (ที่อำเภอปากท่อ)

pll_content_description

                เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ประจำปี 2560  และได้จัดโครงการ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี  โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน  และจัดสาธิตอาชีพปั้นดินเป็นรูปตุ๊กตา ติดที่ปลายด้ามดินสอ ปากกา ปั้นก้อนถ่านดับกลิ่นเป็นรูปตุ๊กตา และสาธิตอาชีพไก่ทอดเข

                เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี  ได้เข้าร่วมโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ประจำปี 2560  และได้จัดโครงการ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี  โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน  และจัดสาธิตอาชีพปั้นดินเป็นรูปตุ๊กตา ติดที่ปลายด้ามดินสอ ปากกา ปั้นก้อนถ่านดับกลิ่นเป็นรูปตุ๊กตา และสาธิตอาชีพไก่ทอดเขย่าให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน  ณ วัดท่ายาง  หมู่ที่ 3  ตำบลยางหัก  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

TOP