Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายวิสิษฎ์ พวงเพชร) เพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต้อนรับการมารับตำแหน่งใหม่

pll_content_description

            วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560  นายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี   พร้อมทั้งนายวสันต์ชาย  เคหะวันยะ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี  และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี  เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (นายวิสิษฎ์ พวงเพชร)  เพื่อมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต้อนรับการมารับตำแหน่งใหม่

 

 

TOP