Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ในการทำงาน

pll_content_description

             เมื่อวันพุธ ที่ 4 มกราคม 2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในการทำงาน  โดยมีท่านแรงงานจังหวัดราชบุรี (นายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น)  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมออกกำลังกายกันอย่างพร้อมเพรียง  ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี  ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

 

TOP