Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

สรจ.ราชบุรี – การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

pll_content_description

       วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี

ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2567 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนเมษายน 2567 การให้บริการประชาชนด้านแรงงานโดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

และการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย/ข้อสั่งการ “ทักษะดี มีงานทำหลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม โดยมี นางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี

เป็นประธานการประชุม

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameS__32235578_0

ขนาด : 358.36 kb
วันที่สร้าง : 27 พ.ค. 2567

pll_file_nameS__32235562_0

ขนาด : 322.45 kb
วันที่สร้าง : 27 พ.ค. 2567

pll_file_nameS__32235564_0

ขนาด : 321.72 kb
วันที่สร้าง : 27 พ.ค. 2567

pll_file_nameS__32235552_0

ขนาด : 363.3 kb
วันที่สร้าง : 27 พ.ค. 2567

pll_file_nameS__32235553_0

ขนาด : 352.48 kb
วันที่สร้าง : 27 พ.ค. 2567

pll_file_nameS__32235554_0

ขนาด : 343.74 kb
วันที่สร้าง : 27 พ.ค. 2567

pll_file_nameS__32235557_0

ขนาด : 329.06 kb
วันที่สร้าง : 27 พ.ค. 2567

pll_file_nameS__32235558_0

ขนาด : 311.44 kb
วันที่สร้าง : 27 พ.ค. 2567
TOP