Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

pll_content_description

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

– เวลา ๐๘.๐๐ น. นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี ตรวจเยื่ยมบูธจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ให้บริการตรวจสภาพการใช้งานรถจักรยานยนต์ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งโซ่ เติมลม ฯลฯ ในนามของกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี

 

– เวลา ๑๙.๑๙ น. นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีเหลืองร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี

TOP