Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

          สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยนางสุธีรา ทรงความดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนแรงงานจังหวัด เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

TOP