Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานไทยกรณีถูกหลอกลวงจากผู้ที่แอบอ้างช่วยเหลือขอรับสิทธิประโยชน์ในไต้หวัน

pll_content_description

เตือนแรงงานไทย อย่าตกเป็นเหยื่อ ผู้ที่แอบอ้างช่วยยื่นขอเงิน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของไต้หวัน อาทิ การขอรับเงินสงเคราะห์บุตร เงินบำเหน็จชราภาพ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์และป้องกันการถูกหลอกลวงในการยื่นขอสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

 

เงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

 

 

เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

 

เงินประกัน กรณีมีชีวิต แบบมีรายชื่อใน HRD

 

 

TOP