Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

pll_content_description

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดราชบุรี   และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ) ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยปลูกต้นสัก ต้นสะเดา ต้นมะค่าโมง ต้นทองอุไร ต้นประดู่ป่า ต้นพยุง ต้นตะแบก และต้นขนุน

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 314.26 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 พ.ค. 2565
TOP