Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameIMG_20220615_0066

ขนาด : 2067.98 kb
วันที่สร้าง : 15 มิ.ย. 2565

pll_file_nameIMG_20220615_0067

ขนาด : 1959.33 kb
วันที่สร้าง : 15 มิ.ย. 2565

pll_file_nameIMG_20220615_0068

ขนาด : 1943.2 kb
วันที่สร้าง : 15 มิ.ย. 2565

pll_file_nameIMG_20220615_0069

ขนาด : 1984.84 kb
วันที่สร้าง : 15 มิ.ย. 2565

pll_file_nameIMG_20220615_0070

ขนาด : 1321.6 kb
วันที่สร้าง : 15 มิ.ย. 2565
TOP