Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน

pll_content_description

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวันจากกองทุนประกันภัยแรงงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่เคยเดินทางไปทำงานในไต้หวันอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่แจ้งเป็นตัวแทนในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน โดยใช้จำนวนเงินที่จะได้รับมาเป็นสิ่งหลอกล่อ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจเรียกเก็บค่าบริการที่สูงเดินจริง หรือให้ทำสัญญาเพื่อขอส่วนแบ่งเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังใหม่ ชั้น ๕ ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๗๓๓ ๔๔๘ โทรสาร ๐๓๒ ๗๓๓ ๔๔๘

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameprachaasamphanthkaarkhrabenginbamehncchchraaphaaphai

ขนาด : 3492.38 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.ย. 2562
TOP