Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570)

pll_content_description

                           วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2566 – 2570)  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเพื่อพิจารณาโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานราชบุรีเข้าร่วมการประชุม

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประชุมแผน

ขนาด : 234 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 26 พ.ค. 2565
TOP