Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการ พ.ศ.2565

pll_content_description

                          วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 09.00น. นางลัดดา อุปสินธุ์ แรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการ พ.ศ.2565 ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 213.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 พ.ค. 2565
TOP