Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 /2566

pll_content_description

                      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี อนุกรรมการฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง

และฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

      

   

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameS__19456075_0

ขนาด : 266.18 kb
วันที่สร้าง : 20 พ.ย. 2566
TOP