Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

การตรวจประเมินขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในแคมป์แรงงานก่อสร้างจังหวัดราชบุรี

pll_content_description

วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการ Bubble and Seal ในแคมป์แรงงานก่อสร้างจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต ๗ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบ้านโป่ง อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและนายจ้าง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในแคมป์แรงงานก่อสร้างจังหวัดราชบุรี ดังนี้

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
– บริษัท แอส เค วาย คอนสตรัคชั่น จำกัด ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
– หจก.วิริยะฉันท์ ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
– บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร็อพเพอตี้ จำกัด ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
– มัจฉา อินทรีย์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

คณะทำงานฯ ได้สอบถามและประเมินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการและนายจ้างเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างการรับรู้และให้คำแนะนำในการป้องกันฯ เพิ่มเติม ตลอดจน ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมในกรณีตรวจสอบพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานประกอบการด้วย

 

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_name226253

ขนาด : 157.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มี.ค. 2565

pll_file_name226251

ขนาด : 139.25 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มี.ค. 2565

pll_file_name226252

ขนาด : 111.99 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มี.ค. 2565
TOP