Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดราชบุรี

กระทรวงแรงงานเผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

pll_content_description

            กระทรวงแรงงาน เผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา โดยกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมเอกสารรับรองบุคคล (CI) และใบอนุญาตทำงานได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น)  ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมนี้ โดยจะนัดคิวให้ไปที่ศูนย์บริการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

            นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ขณะนี้ทางการเมียนมาเตรียมเปิดศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยแล้วจำนวน 9 ศูนย์ สำหรับให้บริการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างและขอใบอนุญาตทำงาน (WP)  คือ 1) ศูนย์บริการฯ จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 69/30 หมู่ 1 ต.มหาชัย (เทศบาลนครสมุทรสาคร) อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 2) ศูนย์บริการฯ จังหวัดสมุทรสาคร สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 3) ศูนย์บริการฯ จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1467 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 4) ศูนย์บริการฯ จังหวัดเชียงราย เลขที่ 889/6-7 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 5) ศูนย์บริการฯ จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 6) ศูนย์บริการฯ จังหวัดระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน้ำ อ.ระนอง จ.ระนอง 7) ศูนย์บริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 230 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 8) ศูนย์บริการฯ จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 135 หมู่ 2 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และ 9) ศูนย์บริการฯ จังหวัดสงขลา ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการคือ 1. แรงงานเมียนมานำหนังสือรับรองให้ไปตรวจสัญชาติซึ่งได้รับจากศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยจะนัดคิวให้ไปที่ศูนย์บริการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
            2. แรงงานเมียนมาชำระค่าธรรมเนียม เป็นค่าเอกสารรับรองบุคคล (CI) จำนวน 310 บาท และใบอนุญาตทำงาน (WP) จำนวน 560 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น อีเลฟเว่น) โดยถ่ายใบเสร็จรับเงิน (Slip) ไว้เพื่อป้องกันหมึกจางหาย เพื่อใช้เก็บเป็นหลักฐาน 3. นำหนังสือรับรองที่ได้จากศูนย์คัดกรองฯ และใบเสร็จรับเงิน (Slip) ไปที่ศูนย์บริการฯ เพื่อตรวจสัญชาติ และตรวจลงตราวีซ่าทำงาน (Visa Non Immigrant L-A) โดยชำระเงิน 500 บาท และตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 500 บาท 4. แรงงานรอรับใบอนุญาตทำงาน (WP) 
            นายวรานนท์ฯ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีนายจ้างผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างแล้วจำนวนกว่า 130,000 ราย แรงงานต่างด้าวผ่านการคัดกรองจำนวนกว่า 481,000 คน ไม่ผ่านกว่า 12,000 คน และขอย้ำเตือนว่าแรงงานที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างแล้วได้รับหนังสือรับรองให้ไปตรวจสัญชาติ ให้รีบดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา หากเกินกำหนดจะต้องกลับประเทศ และหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาในรูปแบบ MOU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วน 1694

TOP