อาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี

 

 

  ข่าวสาร อาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี

 

 

                     สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.อ.สมมาตร์ บุญณโยประการ อาสาสมัครแรงงานตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาค ใน”พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีฯ วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 ซึ่งมี นายภาณุวัฒน์เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี นางสาวสิริเพ็ญ เทพพิทักษ์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และนางสุธีรา ทรงความดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าว

 

 

  facebook อาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี      

e-mail ชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี

ไฟล์แนบขนาด
ตัวอย่างข้อมูลการเบิกสวัสดิการ ชมรมอาสาสมัครแรงงาน.xlsx44.26 KB
ตัวอย่างบัญชีรับจ่าย ชมรมอาสาสมัครแรงงาน.xlsx17.54 KB