การตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

              วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายชยาวุธ จันทร)  และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี  โดยมีท่านจัดหางานจังหวัดราชบุรี  (นางอารมณ์ วาจารัตน์)  และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  ศูนย์ OSS นี้เปิดขึ้นเพื่อให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์ (จับคู่) ที่ได้รับผลตรวจสุขภาพแล้ว ทั้งที่พิสูจน์สัญชาติและยังไม่พิสูจน์สัญชาติ  มาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) ,ประทับตรา (VISA) , และขอใบอนุญาติทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.