แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์ (จับคู่) ที่ได้รับผลตรวจสุขภาพแล้ว ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

วันที่: 
Mon, 2018-02-05 (ทั้งวัน)

              แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์ (จับคู่) ที่ได้รับผลตรวจสุขภาพแล้ว ทั้งที่พิสูจน์สัญชาติและยังไม่พิสูจน์สัญชาติ ให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) ,ประทับตรา (VISA) , และขอใบอนุญาติทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ OSS ตลาดเดอะนายน์ บ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น.
-------------------------------------------------------------------------
***นายจ้าง/สถานประกอบการ กรุณาติดต่อนัดคิวได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทร.032-322261-2 ต่อ 113,114 
หรือ 086-4307384

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/…/pu…/detail/view/detail/object_id/664