รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

 

  รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)  

 

ไฟล์แนบขนาด
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดราชบุรี ไตรมาส 3 ปี2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) .pdf3.31 MB
บทสรุปผู้บริหาร.pdf164.08 KB
แบบสอบถาม.pdf75.53 KB