คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

  คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
คู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561377.58 KB
ปกคู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561105.64 KB
สภ.196.51 KB
สภ.288.88 KB
สภ.3107.36 KB
สภ.4157.53 KB
สภ.587.8 KB