ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี 

ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก  ชั้น 1  หมู่ 1  

ตำบลดำเนินสะดวก  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  70130


 

  www.facebook.com/ctsratchaburi/      cts.ratchaburi@gmail.com

 

 

 

แผนที่ศูนย์บริการร่วมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
การให้บริการประชาชน ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี168.07 KB
ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี4.01 MB
ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี106.13 KB
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25613.06 MB