ที่อยู่สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี   เลขที่ 75/24  หมู่ 3  ถนนท้าวอู่ทอง

 

ต.ดอนตะโก อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000

 

โทร. 032 733 447- 8   โทรสาร 032 733 448   มท 61751